Denne personvernerklæringen forteller hvordan LakkShop.no samler inn og behandler personopplysninger.

Eieren av LakkShop.no, LAKKGRUPPEN AS (Org.nr. NO 819 661 782 MVA), er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.
Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos LakkShop.no – LAKKGRUPPEN AS, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
LakkShop.no deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen

1. Personopplysninger

For å gjennomføre et kjøp på LakkShop.no trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post.
Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordrer.
Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgifts-håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.
For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

1.1. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som LakkShop.no har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.
Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.
Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.
Du har rett til å få utlevert egne personopplysninger som du har gitt til LakkShop.no. Dersom det er teknisk mulig, kan vi sende disse opplysningene direkte til ny virksomhet. Hvis ikke vil vi sende opplysningene til deg via e-post.
Alle personopplysninger vi sender til deg i disse sammenhenger vil sendes i kryptert filformat.
Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss.
Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

1.2. Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og LakkShop.no sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

1.3. Sikring av personopplysninger

LakkShop.no har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler som gjelder retten til innsyn, retting og sletting.
Du kan være trygg på at LakkShop.no lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

2. Utlevering av varer

Vi samarbeider med JetPak og Bring/Posten for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportøren er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes innen 36 måneder.

3. Betalingsløsninger

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra. Betalingsopplysninger hos LakkShop.no er: IP-adresse, navn, adresse, e-post og mobiltelefonnummer.
Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

3.1. Kortbetalinger

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Det er ikke mulig for LakkShop.no å se hele ditt kortnummer i noen av våre systemer etter gjennomført kjøp. Skulle det oppstå problemer med en kortbetaling kan betalingsansvarlige hos LakkShop.no finne de 6 første og de 4 siste sifrene i ditt kortnummer (IIN/BIN nummer) for å identifisere hvilken bank som har utstedt kortet slik at vi kan bistå i å løse problemet.
Velger du kort som betalingsmetode vil betalingsopplysninger og kortopplysninger bli delt med vår betalingsleverandør for kort: PayPal. Betalings- og kortopplysninger blir kun brukt til å utføre en betaling. Kunder som har opprettet PayPal konto og ønsker mer informasjon om hvordan PayPal håndterer personopplysninger se PayPal sine nettsider.

4. Retur / Servicepartnere

I forbindelse med retur og reparasjon av produkter, så samarbeider LakkShop.no med utvalgte servicepartnere. Dersom en vare vi har solgt har en mangel etter reglene i forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven, har kunde rett til å få den reparert kostnadsfritt. Varen blir da håndtert av en av våre servicepartnere, og vi vil dele personopplysninger med servicepartner. Opplysningene vil bestå av navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kjøpskvittering (kjøpshistorikk).
I tilfeller hvor varen ikke lar seg reparere kan servicepartner dele kvittering videre med produsent. Dette er for at LakkShop.no skal få melding om at varen kan erstattes med ny eller krediteres.

5. Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.
Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.
Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere.
Disse informasjonskapslene er det ikke mulig å velge bort, og vårt behandlingsgrunnlag for dette er av berettiget interesse. (GDPR art. 6 f).
Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av nettsiden.
Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene og behandlingsgrunnlag finner du under punkt 5.1 til 5.5.

5.1. Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på LakkShop.no slutte å fungere.

5.2. Analyse

LakkShop.no samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på nettsiden vår til analyse.
Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotoren på nettsiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.
Data som vi benytter til analyse skjer med berettiget interesse som behandlingsgrunnlag. (GDPR art. 6 f).

5.3. Personalisering

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse i vår nettbutikk bruker vi funksjoner og systemer for å personalisere innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser.
Vi foretar kun personalisering av innhold på nettsiden vår hvis du har samtykket.

5.4. Markedsføring

E-post og SMS markedsføring skjer kun hvis det er gitt samtykke fra deg.
Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og verdifull for deg til enhver tid, derfor vil innholdet som oftest være tilpasset. Vi samarbeider med utvalgte partnere for å tilby en god løsning knyttet til SMS og e-post forsendelser.
Vi og våre samarbeidspartnere sporer annonser for å vite hvilke du har sett på nett, og hvilke produkter du har sett på hos oss. Med dette kan vi tilpasse butikken etter dine interesser, og vise deg relevante annonser ved neste anledning.
Vi bruker Cookies for å personalisere vår nettbaserte markedsføring. Dette skjer kun hvis du har gitt ditt samtykke. Dersom samtykke ikke er gitt, vil vi kun benytte oss av generiske annonser og andre former for målretting.

5.5. Personopplysninger til tredjepart

LakkShop.no vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger enn som beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet, eller dersom vi får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for LakkShop.no. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten. I tillegg vil LakkShop.no bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

6. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på epost og/eller SMS. Innholdet i disse vil ofte være tilpasset deg, med relevant informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse nyhetsbrevene, og du må eksplisitt gi ditt samtykke i forbindelse med kampanje eller registrering. Alle dine samtykker kan administreres og henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til via post eller e-post.
Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

7. Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

8. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger eller ønsker du at LakkShop.no skal rette, slette eller utlevere dine opplysninger, så ta kontakt med oss på:
E-post: post@lakkshop.no
Postadresse: LAKKGRUPPEN AS, Sandbrekkevegen 100, 5225 Nesttun.

Sist revidert: 27.05.2020