APP PRIMER KM 78,40 kr303,20 kr ekskl. Mva
Tilbake til produkter

APP Nitrotynner RC 02 5,0L

Varenummer: 030305

316,00 kr ekskl. Mva

10 på lager (kan restbestilles)

0 Folk ser på dette produktet nå!

Fast Shipping

Carrier information

20k products

Payment methods

24/7 Support

Unlimited help desk

2-day Delivery

Track or off orders

Beskrivelse

APP Nitrotynner RC 02 er en tynner for nitrocelluloseprodukter og en vaskemiddel av verktøy, lakksprøyter, mm.

Hovedsakelig brukt for rengjøring av verktøy, pumper, slanger og sprøytepistoler.
For bruk i automatiske vasker for vask av sprøytepistoler.
Kan brukes for justering av arbeidsviskositeten til nitrocellulose eller lignende maling og lakk.

 

Faresymbol - Helsefare Faresymbol - Kronisk-helsefare

Fare
Meget brannfarlig væske og damp.
Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding.
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Kan forårsake organskader.
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tilleggsinformasjon
Forpakning

Produsent